Productes D.O.P.

La Denominació d’Origen Protegida, és el nom que identifica un producte originari d’un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país, la qualitat del qual o les seves característiques es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans inherents a ell, i del qual les fases de producció, transformació i elaboració es facin totalment en la zona geogràfica definida.

A la comarca, 2 productes gaudeixen d’aquesta denominació:

FORMATGE URGÈLIA I MANTEGA CADÍ

Productes I.G.P.

És el nom que identifica un producte originari d’un lloc determinat, una regió o un país, que posseix una qualitat determinada, una reputació o una altra característica que pugui essencialment ser atribuïda al seu origen geogràfic, i del qual com a mínim una de les seves fases de producció, transformació o elaboració es fa en la zona geogràfica definida

A la comarca, 2 productes gaudeixen d’aquesta denominació:

VEDELLA DELS PIRINEUS CATALANS
PA DE PAGÈS CATALÀ

Amb la IGP Pa de Pagès Català els consumidors actuals tenen garantit que el Pa de Pagès seguirà sent un producte d’elaboració artesana, fet amb farines de qualitat i masses mares; i format amb les pròpies mans dels flequers artesans del país.

Facebook

Our Facebook Page

Instagram