Presentem el mapa de promoció ecoturística de la ciutat.

“La Seu d’Urgell, NATURALment”. Un plànol que mostra la biodiversitat de la ciutat. 20 punts d’interès entre els quals hi ha flora , fauna, elements geològics i observació del cel.